Algemene voorwaarden

Leden met een brevet

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
 • Betaling geschiedt doormiddel van automatisch incasso
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat, en uiterlijk drie maanden voor het beëindigen lidmaatschap
 • Minimum leeftijd is zestien jaar
 • Contributie is drieenveertig euro per kwartaal (één jaar bestaat uit drie kwartalen)
 • Men is verplicht zich jaarlijks te laten keuren door een sportarts die geschikt is voor het uitvoeren van duikkeuring, en een kopie van het keuringsbewijs bij het secretariaat in te leveren
 • De duikvereniging is op geen enkele manier verantwoordelijk te stellen voor eventuele gevolgen tijdens deelname aan zwembadavonden, duik- of andere evenementen die zijn georganiseerd door de duikvereniging of door leden van de duikvereniging.

Leden beginnende aan een open water cursus

 

 • Nieuwe leden beginnende aan een door ons gegeven PADI cursus voor Open Water Diver betalen drie jaar contributie vooruit, te weten driehonderd zestig euro. Indien het lidmaatschap binnen drie jaar wordt opgezegd, dan vindt er géén terugbetaling plaats van de reeds betaalde contributie.
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
 • Betaling geschiedt doormiddel van automatisch incasso
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat, en uiterlijk drie maanden voor het beëindigen lidmaatschap
 • Minimum leeftijd is zestien jaar
 • Contributie na het derde jaar is drieenveertig euro per kwartaal (één jaar bestaat uit drie kwartalen omdat we in de zomer geen zwembadhuur hebben)
 • Men is verplicht zich jaarlijks te laten keuren door een sportarts die geschikt is voor het uitvoeren van duikkeuring, en een kopie van het keuringsbewijs bij het secretariaat in te leveren
 • De duikvereniging is op geen enkele manier verantwoordelijk te stellen voor eventuele gevolgen tijdens deelname aan zwembadavonden, duik- of andere evenementen die zijn georganiseerd door de duikvereniging of door leden van de duikvereniging.

Inschrijvingsformulier

Ik meld mij aan bij sportvereniging Rescue Divers Breukelen voor sportduiken.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de vereniging. Voor aspirant leden beneden de 18 jaar dienen de ouders en/of verzorgers akkoord te gaan.