Inschrijvingsformulier

Ik meld mij aan bij sportvereniging Rescue Divers Breukelen voor sportduiken.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de vereniging. Voor aspirant leden beneden de 18 jaar dienen de ouders en/of verzorgers akkoord te gaan.